Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllar İtibarıyla İşteki Durumuna Göre İstihdam (Bin kişi), Ankara

 Ücretli, maaşlı ve yevmiyeliİşveren ve kendi hesabınaÜcretsiz aile işçisi
2014 1.484 245 49
2015 1.509 267 57
2016 1.567 281 60
2017 1.600 298 62
2018 1.600 328 71
20191.60028958

Açıklama

Kaynak: TÜİK,Bölgesel İstatistikler

(15 yaş üstü)