Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İş Gücü Göstergeleri, Ankara, 2019

Okuma Yazma BilmeyenLise Altı EğitimlilerLise ve Dengi Meslek OkuluYüksek Öğretim
ErkekKadınErkekKadınErkekKadınErkekKadın
İşgücüne Katılma Oranı (%)39,614,377,13473,123,587,272,6
İstihdam Oranı (%)25,612,567,625,863,318,479,959,8
İşsizlik Oranı (%)35,412,812,224,313,421,48,317,6

Açıklama

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2020

(15-64 yaş grubu)