Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllar İtibarıyla Kişi Başına Düşen GSYİH, TL

TürkiyeAnkaraİstanbulİzmir
2004 8.536 13.321 14.656 10.538
2005 9.844 15.392 16.749 12.011
2006 11.389 17.818 19.368 14.075
2007 12.550 20.127 21.388 15.130
2008 14.001 22.208 23.852 16.592
2009 13.870 22.072 23.454 16.068
2010 15.860 23.997 26.253 18.308
2011 18.788 27.398 31.165 21.961
2012 20.880 29.404 34.637 24.604
2013 23.766 33.496 39.468 27.983
2014 26.489 36.680 43.645 31.179
2015 29.899 40.679 49.773 34.261
2016 32.904 45.247 54.933 37.817
2017 38.681 52.000 65.041 45.034
2018 45.750 60.249 76.769 54.305

Açıklama

Kaynak: TÜİK Bölgesel Hesaplar, 2020