Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Düzey-2 Seviyesinde Yoksulluk Göstergeleri, 2018

 Gini KatsayısıYoksulluk Oranı
Türkiye 0,40821,2
TRA1 0,313 17,60
TRA2 0,361 16,80
TRB1 0,305 13,40
TRB2 0,342 17,50
TRC1 0,334 13,60
TRC2 0,380 17,90
TRC3 0,364 13,20
TR10 (İstanbul) 0,444 21,00
TR21 0,401 20,10
TR22 0,363 19,40
TR31 (İzmir) 0,363 19,70
TR32 0,322 18,10
TR33 0,334 14,70
TR41 0,337 17,00
TR42 0,330 17,60
TR51 (Ankara) 0,382 16,50
TR52 0,367 17,70
TR61 0,359 18,70
TR62 0,402 20,40
TR63 0,382 16,90
TR71 0,330 18,90
TR72 0,347 17,80
TR81 0,308 11,90
TR82 0,346 19,10
TR83 0,352 18,00
TR90 0,335 13,90

Açıklama

Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2020