Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yoksulluk Göstergeleri, 2018

Gini katsayısıYoksulluk sınırı (TL)Yoksul sayısı (Bin kişi)Yoksulluk oranı (%)
Türkiye 0,408 10.670 16.888 21,20
İstanbul 0,444 14.200 3.149 21,00
Ankara 0,382 13.320 886 16,50
İzmir 0,363 13.885 832 19,70

Açıklama

Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2020

(Medyan gelirin %60'ına göre)