Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllar İtibarıyla Ankara'da Sektörlerin GSYİH İçindeki Payı (%)

TarımSanayiHizmetler
2004 2,70 22,00 62,70
2005 2,60 22,40 62,40
2006 2,20 23,30 62,00
2007 1,80 23,80 63,00
2008 1,90 24,40 62,70
2009 2,40 22,50 64,30
2010 2,50 24,00 61,40
2011 2,30 26,10 59,50
2012 2,00 26,10 60,20
2013 1,90 26,40 59,30
2014 1,70 26,40 60,40
2015 1,80 26,10 60,30
2016 1,70 25,50 60,90
2017 1,60 26,40 60,60
20181,626,761,3

Açıklama

Kaynak: TÜİK Bölgesel Hesaplar, 2020