Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllar İtibarıyla GSYİH (Bin TL) ve Ülke Payı (%)

YılAnkaraAnkara'nın GSYİH Payı (%)
2004 55.545.009 9,63
2005 65.455.838 9,72
2006 77.289.434 9,79
2007 89.037.429 10,11
2008 100.112.159 10,16
2009 101.526.091 10,16
2010 113.054.353 9,75
2011 132.365.728 9,49
2012 144.908.900 9,23
2013 167.658.987 9,26
2014 186.977.438 9,15
2015 211.949.666 9,06
2016 240.197.198 9,21
2017 280.580.928 9,03
2018 329.831.2458,86

Açıklama

Kaynak: TÜİK Bölgesel Hesaplar, 2020

(GSYİH: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla)