Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'da Türlerine göre Derneklerin Yüzdesel Dağılımı

Dernek TürüPay (%)
Mesleki ve Dayanışma 41
Spor16
Dini Hizmetler13
Sağlık4
Kültür, Sanat ve Turizm 4
İnsani Yardım 4
Eğitim Araştırma4
Diğer15

Açıklama

Kaynak: Sivil Toplum Genel Müdürlüğü Dernek İstatistikleri, 2020