Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Kamu, Özel, Belediye, Dernek, Vakıf ve Azınlıklara Ait Huzur Evleri Sayısı, Kapasiteleri Ve Bakılan Yaşlı Sayısı, Ankara ve Türkiye Karşılaştırmalı

 Ankara  Türkiye  
Huzurevi SayısıKapasiteBakılan Yaşlı SayısıHuzurevi SayısıKapasiteBakılan Yaşlı Sayısı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Bağlı Huzurevleri 10 1.578 1.534 148 14.905 13.895
Yaşlı Yaşamevi 1 4 4 36 144 142
Özel Huzurevleri 32 2.367 1.768 229 14.322 9.447
Belediyelere Ait Huzurevleri 2 312 124 23 3.468 2.447
Dernek ve Vakıflara Ait Huzurevleri 4 319 180 29 2.454 1.717
Toplam 49 4.580 3.610 432 35.292 27.648

Açıklama

Kaynak: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Resmi Yazı ile Alınan Veriler, 2018; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-“Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler- Yıllık İstatistik Bülteni 2019"