Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllar İtibarıyla İllere Göre Bin Kişi Başına Düşen Araç Sahipliği

İzmir Ankaraİstanbul
2012 140 209 145
2013 144 217 152
2014 149 223 158
2015 276 301 233
2016 288 315 246
2017 300 329 258
2018 323 359 277

Açıklama

Kaynak: TÜİK, 2019

Not: Hesaplamalarda tüm araç türleri dahil edilmiştir.