Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yükseköğrenim Kurumlarında Kendi Biriminde Görevli Öğretim Elemanı Sayısı, 2018

 Toplam öğretim elemanıProfesörProfesör OranıDoçent Doçent OranıDiğer öğretim elemanı
Türkiye 166.225 26.453 16 15.451 9 124.321
Ankara 19.274 4.700 24 1.888 10 12.686
İstanbul 35.129 7.075 20 3.868 11 24.186
İzmir 9.190 1.982 22 1.004 11 6.204

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Bölgesel Göstergeler 2019