Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'da Türlerine Göre Yükseköğrenim Kurumu Sayısı, 2019

Kurum TürüAnkara
Üniversite 21
Fakülte 167
Enstitü 96
Yüksekokul 35
Meslek Yüksek Okulu 53
AraştırmaUygulama Merkezi 431

Açıklama

Kaynak: Yükseköğretim Kurulu, 2019