Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Cinsiyete Göre İllerde Okul Öncesi Okullaşma Oranı, 2017-2018

Ankara  İstanbul  İzmir  
ToplamErkekKadınToplamErkekKadınToplamErkekKadın
3-5 yaş 36,16 36,33 35,98 31,92 32,54 31,27 44,06 44,43 43,68
4-5 yaş 45,62 45,91 45,30 40,46 41,29 39,58 55,40 55,95 54,84
5 yaş 63,35 64,32 62,36 53,53 55,17 51,80 92,08 73,76 72,01

Açıklama

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, 2017/2018 Eğitim İstatistikleri