Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Bitirilen Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus Oranları (%), 2018

Türkiye  Ankara  İstanbul  İzmir  
ToplamKadınErkekToplamKadınErkekToplamKadınErkekToplamKadınErkek
Okuma yazma bilmeyen 3,55 6,03 1,06 2,12 3,68 0,51 2,27 3,91 0,61 1,60 2,65 0,52
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 4,62 6,84 2,39 2,10 3,30 0,87 2,84 4,12 1,55 3,68 5,56 1,77
İlkokul mezunu 21,07 24,76 17,36 16,30 20,58 11,87 18,49 22,00 14,94 22,03 25,64 18,35
İlköğretim mezunu 14,28 12,13 16,45 10,11 8,95 11,32 13,96 11,68 16,26 12,63 10,21 15,09
Ortaokul veya dengi mezunu 14,06 12,53 15,60 12,96 11,71 14,26 14,04 12,62 15,48 12,67 11,46 13,90
Lise veya dengi mezunu 23,91 20,64 27,20 28,54 25,90 31,27 25,27 22,91 27,66 25,40 23,07 27,78
Yüksekokul veya fakülte mezunu 15,77 14,56 16,99 23,00 21,40 24,65 19,15 19,02 19,28 19,04 18,56 19,54
Yüksek lisans mezunu 1,60 1,39 1,82 3,31 3,00 3,62 2,56 2,37 2,76 1,91 1,86 1,97
Doktora mezunu 0,33 0,27 0,40 0,80 0,69 0,91 0,46 0,41 0,52 0,43 0,40 0,47
Bilinmeyen 0,79 0,83 0,75 0,76 0,80 0,72 0,95 0,97 0,93 0,59 0,59 0,60

Açıklama

Kaynak: TÜİK, ADNKS, 2019