Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

İllerde Eğitim Endeksi Sıralama ve Puan, 2015

SıralamaEndeks
İstanbul 56 0,52
Ankara 44 0,55
İzmir 31 0,60

Açıklama

Kaynak. TÜİK, İllerde Yaşam Endeksi, 2019