Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Eğitim Endeksi Gösterge Değerleri, 2015

Endeks Göstergesi  Değer
Okul öncesi eğitimde (3-5 yaş) net okullaşma oranı (%) 35
TEOG sistemi yerleştirmeye esas puan ortalaması (puan) 318
YGS puan ortalaması (puan) 187
Fakülte veya yüksekokul mezunlarının oranı (%) 23
Kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyet oranı (%) 58

Açıklama

Kaynak: TÜİK, İllerde Yaşam Endeksi Değerleri, 2019