Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllara Göre Sağlık Personeli Sayısı

201220172012 Yılına Göre Değişim (%)
Uzman Hekim 8.722 10.120 16
Pratisyen Hekim 2.284 2.460 8
Asistan Hekim 4.256 4.355 2
Diş Hekimi 2.267 3.688 6
Eczacı 2.467 2.314 -6
Sağlık Memuru 11.449 13.574 19
Hemşire 12.831 13.947 9
Ebe 3.065 3.269 7
Toplam sağlık personeli 47.341 54.321 15

Açıklama

Kaynak: TÜİK, 2018