Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllar İtibarıyla Ankara'da Yoksulluk Göstergeleri

Gini katsayısıYoksulluk sınırı (TL)Yoksul sayısı (Bin kişi)Yoksulluk oranı (%)
2014 0,389 9.000 926 18,5
2015 0,382 10.066 987 19,4
2016 0,395 11.589 1.008 19,5
2017 0,372 11.996 925 17,5
2018 0,382 13.320 886 16,5

Açıklama

Kaynak. TÜİK, Yoksulluk İstatistikleri, Gelir ve Yaşam Endeksi, 2020

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre (Medyan gelirin %60'ına göre)