Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Toplanan Belediye Atık Miktarı (Ton/Yıl)

YılMiktar (Ton/Yıl)
20102.001.589
20121.880.527
20142.059.306
20162.219.660
20182.356.588

Açıklama

TÜİK, Belediye Atık İstatistikleri, 2020