Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllara ve Kullanım Yerine Göre Ankara'da Elektrik Tüketimi (Mwh)

Resmi Daire Sanayi İşletmesiTicarethane  Mesken Tarımsal Sulama Sokak Aydınlatması
2008 1.296.159 2.128.513 1.919.831 2.890.972 148.901 187.969
2009 1.174.595 1.879.665 2.112.794 2.969.939 103.873 187.631
2010 1.138.325 2.477.678 2.320.362 3.146.867 100.642 208.296
2011 1.031.736 2.955.821 2.510.727 3.228.255 138.679 240.932
2012 1.358.083 2.905.889 2.478.572 3.379.872 112.982 225.929
2013 1.388.163 2.690.365 2.613.563 3.486.564 117.116 223.710
2014 1.433.091 2.676.528 2.861.468 3.471.696 128.620 235.588
2015 1.618.268 3.013.434 3.127.361 3.118.270 74.790 255.435
2016 1.550.195 2.690.611 2.862.324 3.768.421 130.202 256.206
2017 1.568.168 3.641.734 3.621.813 3.874.614 147.694 273.554

Açıklama

Kaynak: TÜİK, 2019