Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllara Göre Ankara'daki Doğal Gaz Abone Sayıları

Abone Sayısı 
20141.590.320
20151.663.140
20161.721.200
20171.724.594
20181.619.263

Açıklama

Kaynak: EPDK, 2019