Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

TEYDEB Destek Programları Kapsamında En Fazla Hibe Desteği Alan İlk Beş İl

İlHibe Desteği Verilen Proje Sayısı (1995-2019)Toplam Hibe Destek Tutarı (1995-2019 (Milyon TL))
Ankara3.5623.296
İstanbul7.2945.255
Kocaeli1.5151.544
İzmir1.408729
Bursa1.368920

Açıklama

Kaynak: TÜBİTAK, 2020