Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'nın ISIC Ürün Sıralamasına Göre En Fazla İthalatını Yaptığı Beş Ürün, 2019

İthalat Tutarı (Milyon USD)Toplam İthalat İçindeki Payı (%)
Hava ve uzay taşıtları9328
Tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler7827
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi7757
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler6796
Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı6146

Açıklama

Kaynak: TÜİK Dış ticaret İstatistikleri, 2020