Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'nın ISIC Ürün Sınıflandırmasına Göre En Fazla İhracatını Yaptığı Beş Ürün, 2019

İhracat (Milyon USD)Toplam İçindeki Payı (%)
Motorlu kara taşıtları ve motorları6618
Hava ve uzay taşıtları6308
Ana kimyasal maddeler (kimyasal gübre ve azotlu bileşikler hariç)5967
Silah ve mühimmat5757
Metal yapı malzemeleri5206

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2020