Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara’nın En Fazla İthalat Yaptığı Beş Ülke ile Dış Ticaret (Milyon USD)

İhracatİthalat
Almanya6731.160
Çin4971.318
ABD7651.236
İtalya297967
İngiltere182967

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2020