Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara İhracatının ve İthalatının Ülke Payları, 2019

Ülkeİhracat %Ülkeİthalat %
ABD 9 Almanya15
Almanya 9 Çin12
Çin 9 ABD11
Irak 4 İtalya9
Umman 4 Birleşik Krallık8
İtalya 3 Güney Kore4
Yunanistan 3 Rusya Federasyonu4
Fransa 2 Kanada3
Azerbaycan 2 Fransa3
Hollanda 2 Ukrayna3

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2020