Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllar İtibarıyla Ankara'da Yabancılara Konut Satışı Sayısı ve Türkiye'deki Payı

 AnkaraTürkiyeTürkiye Toplamına Oranı (%)
2013 175 12.181 1
2014 369 18.959 2
2015 599 22.830 3
2016 623 18.189 3
2017 817 22.234 4
2018 2.133 39.663 5
20192.53945.4836

Açıklama

Kaynak:  TÜİK Konularına Göre İstatistikler, 2020