Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'da Tarımda Kullanılan Traktör, Biçerdöver ve Diğer Aletler, 2019

AnkaraTürkiye'deki Payı (%)
Traktör 33.479 2,5
Biçerdöver 905 5,3
Diğer aletler 257.782 2,6

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Tarımsal Alet ve Makine İstatistikleri, 2020