Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'da Yıllar itibarıyla Üretilen Bal Miktarı

  Bal (Ton)
2013 581
2014 654
2015 775
2016 633
2017 628
2018 422
2019497

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri, 2020