Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara’da Yıllar İtibarıyla Yün Miktarı (Ton)

Yapağı (Merinos)Yapağı (Yerli Ve Diğerleri)TiftikKeçi Kılı
20151.26592121327
20161.3571.06623829
20171.6191.38427846
20181.9301.36128149
20192.0701.53829354

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri, 2020