Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'da Mevcut Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan, Kümes Hayvanı, Kovan, Tiftik Keçisi Sayıları, Türkiye Karşılaştırmalı, 2019

 AnkaraTürkiyeÜlkedeki Payı (%)
Tiftik Keçisi 182.763 241.055 76
Küçükbaş (Tiftik Keçisi hariç) 1.563.721 48.241.860 3
Büyükbaş 537.50018.123.919 3
Kümes Hayvanı 11.443.686 348.784.885 3
Arıcılık (Kovan Sayısı) 75.797 8.128.360 1

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri, 2020