Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'daki Sanayi İşletmelerinin İş Yeri Büyüklüğüne Göre Dağılımı (%), 2019

MikroKüçükOrtaBüyük
201865,926,36,61,2
201968,124,76,11,1

Açıklama

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ankara İl Sanayi Durum Raporu 2018

(https://www.sanayi.gov.tr/plan-program-raporlar-ve-yayinlar/81-il-sanayi-durum-raporlari/mu0603011615)