Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllar İtibarıyla Ankara'da Yabancılara Verilen Çalışma İzin Sayısı

SüreliSüresiz
2011 1.682 10
2012 5.163 8
2013 6.413 8
2014 6.694 18
2015 9.251 9
2016 9.872 15
2017 9.221 4

Açıklama

Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

(https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/resmi-istatistik-programi/yabancilarin-calisma-izinleri/)