Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

İş Arama Süresine Göre İşsizler (Bin Kişi), 2019

TürkiyeAnkaraİstanbulİzmir
ErkekKadınErkekKadınErkekKadınErkekKadın
1 Yıldan Az2.1861.2171359649331613191
1 Yıl ve Daha Fazla4985413654961002950

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Bölgesel İşgücü İstatistikleri, 2020

(15-64 yaş grubu)