Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Eğitim Durumuna ve Cinsiyete Göre İş Gücü Göstergeleri, Ankara, 2018

Okuma Yazma BilmeyenLise Altı EğitimlilerLise ve Dengi Meslek OkuluYüksek Öğretim
ErkekKadınErkekKadınErkekKadınErkekKadın
İşgücüne Katılma Oranı (%)38,710,174,22377,333,286,870,9
İstihdam Oranı (%)32,51067,820,171,626,879,960,7
İşsizlik Oranı (%)16,11,68,612,97,419,47,914,4

Açıklama

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2019

(15-64 yaş grubu)