Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Temel İş Gücü Göstergeleri, 2018

 Türkiye Ankara İstanbul İzmir 
ErkekKadınErkekKadınErkekKadınErkekKadın
15 yaş üstü nüfus (Bin kişi) 30.007 30.647 2.097 2.142 5.849 5.892 1.699 1.731
İşgücü 15-64 yaş (Bin kişi) 21.157 10.243 1.492 697 4.446 2.217 1.221 663
İstihdam 15-64 yaş (Bin kişi) 19.096 8.792 1.371 594 3.959 1.874 1.089 535
İşsiz 15-64 yaş (Bin kişi) 2.061 1.452 121 103 487 344 132 129
İşgücüne dahil olmayanlar 15-64 yaş (Bin kişi) 5.769 16.484 418 1.208 986 3.114 289 815
İstihdam Oranı 15-64 yaş (%) 70,90 32,90 71,80 31,20 72,90 35,10 72,10 36,20
İşgücüne Katılma Oranı 15-64 yaş (%) 78,60 38,30 78,10 36,60 81,90 41,60 80,90 44,90
İşsizlik Oranı 15-64 yaş (%) 9,70 14,20 8,10 14,80 11,00 15,50 10,80 19,40

Açıklama

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2019