Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllar İtibarıyla Ankara'da Yoksulluk Göstergeleri

TR51 AnkaraYoksulluk SınırıYoksul Sayısı (Bin Kişi)Yoksulluk OranıGini Katsayısı
2014 7.500 591 11,80,389
2015 8.388 577 11,40,382
2016 9.658 584 11,30,395
2017 9.997 519 9,80,372

Açıklama

Kaynak: TÜİK Yaşam Endeksi; Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması