Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yoksulluk Göstergeleri, 2017

 Yoksulluk Sınırı (TL)Yoksul Sayısı (Bin kişi)Gini Katsayısı
Türkiye 7.944 10.622 0,405
İstanbul 10.251 1.472 0,443
Ankara 9.997 519 0,372
İzmir 9.858 460 0,387

Açıklama

Kaynak: TÜİK Yaşam Endeksi; Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

(Medyan gelirin %50'sine göre)