Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'da Medeni Duruma ve Cinsiyete Göre Nüfus, 2018

DurumErkekKadın
Boşandı 83.152 128.399
Eşi Öldü 26.336 182.777
Evli 1.342.120 1.349.387
Hiç Evlenmedi 632.703 494.090

Açıklama

Kaynak: TÜİK, 2019

(15 yaş üstü nüfusa göre)