Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Yıllar İtibarıyla İllere Göre 5 Yaş Altı Ölüm Hızı (Binde)

YılTürkiyeAnkaraİstanbulİzmir
2014 13,3 8,3 10,5 10,7
2015 12,4 9 9,6 10,1
2016 12 8,2 9,5 8,9
2017 11,4 8,8 9,1 8,1
2018 11,4 9,4 9,1 8,6

Açıklama

Kaynak: TÜİK İl Göstergeleri, 2019