Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'da Yıllar İtibarıyla Belediyelerin Çevresel Harcamaları (Milyon TL)

Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasıAtıksu yönetimiAtık yönetimiToprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi
2013 913 8.129 10.803 566
2014 1.054 9.379 12.401 631
2015 1.301 9.428 12.875 724
2016 1.624 10.389 13.218 936
2017 2.280 12.012 16.851 1.208

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Çevresel Harcamalar 2019