Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'nın ISIC Ürün Sıralamasına Göre En Fazla İthalatını Yaptığı Beş Ürün, 2018

Ürün Adıİthalat Tutarı (Milyon USD)Toplam İthalat İçindeki Payı (%)
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi 1.876 14
Sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır v.b. 951 7
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler 636 5
Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı 628 5
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler 441 3

Açıklama

Kaynak: TÜİK Dış ticaret İstatistikleri, 2019

(ISIC Ürün Sınııflandırmasına Göre, 2018 yılı geçici verileridir.)