Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'nın ISIC Ürün Sınıflandırmasına Göre En Fazla İhracatını Yaptığı Beş Ürün, 2018

İhracat (Milyon USD)Toplam İçindeki Payı (%)
Ana kimyasal maddeler (kimyasal gübre ve azotlu bileşikler hariç) 724 10
Hava ve uzay taşıtları 569 7
Motorlu kara taşıtları ve motorları 565 7
Metal yapı malzemeleri 461 6
Tarım ve orman makineleri 378 5

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2018