Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara’nın Son Beş Yılda (2014-2018) En Fazla İthalat Yaptığı Beş Ülke ile Dış Ticaret (Milyon USD)

İhracatİthalat
Almanya 2.160 7.857
Çin 2.820 7.568
ABD 3.649 6.485
İtalya 1.700 4.618
İngiltere 903 3.831

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2019