Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara’nın Son Beş Yılda (2014-2018) En Fazla İhracat Yaptığı Beş Ülke ile Dış Ticaret (Milyon USD)

İhracatİthalat
ABD 3.649 6.485
Çin 2.820 7.568
Almanya 2.160 7.857
Irak 1.890 27
İtalya 1.700 4.618

Açıklama

Kaynak: Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2019