Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'da Türlerine Göre Sit Alanı Sayıları, 2018

Sit Alanı Türü Sayı
Arkeolojik Sit Alanı 667
Kentsel Sit Alanı 10
Tarihi Sit Alanı 6
Arkeolojik Ve Doğal Sit Alanı 5
Tarihi Ve Kentsel Sit Alanı 1
Doğal Ve Tarihi Sit Alanı 1
Toplam 690

Açıklama

Kaynak: Kaynak: Ankara İl Kültür ve Türizm Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İstatistikleri 2019