Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'da Tarımda Kullanılan Traktör, Biçerdöver ve Diğer Aletler, 2018

AnkaraTürkiye'deki Payı (%)
Traktör 32.704 2,5
Biçerdöver 906 0,1
Diğer aletler 250.962 2,6

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Tarımsal Alet ve Makine İstatistikleri, 2019