Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara’da Yıllar İtibarıyla Yün Miktarı (Ton)

Yün Miktarı (Ton)
2013 2.181
2014 2.247
2015 2.426
2016 2.690
2017 3.327
2018 3.622

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri, 2019