Ankara Kalkınma Ajansı
İstatistiklerle Ankara

Logo

Ankara'da Mevcut Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan, Kümes Hayvanı, Kovan, Tiftik Keçisi Sayıları, Türkiye Karşılaştırmalı, 2018

 AnkaraTürkiyeÜlkedeki Payı (%)
Tiftik Keçisi 165.904 223.874 74
Küçükbaş (Tiftik Keçisi hariç) 1.415.891 45.895.161 3
Büyükbaş 542.477 17.495.477 3
Kümes Hayvanı 13.074.833 359.217.862 4
Arıcılık (Kovan Sayısı) 77.294 8.108.424 1

Açıklama

Kaynak: TÜİK, Hayvancılık İstatistikleri, 2019